Bài thuốc hay‎ > ‎

Nội khoa: Nhũn não

+ Phương 1:
- Thành phần: Hoàng kỳ 50g, Đan sâm 30g, Pháo xuyên sơn giáp 15g; Xuyên khung, Xích thược, Đương qui mỗi vị 20g.
- Cách chế dùng: Đem thuốc trên sắc nước uống, mỗi ngày 1 thang, phân 3 lần uống. Nửa tháng là 1 liệu rình, sau 1 liệu trình, ngừng thuốc 1 ~2 ngày rồi uống tiếp liệu trình thứ 2.
- Hiệu quả điều trị : Dùng phương này điều trị 40 ca Nhũn não, qua dùng thuốc 2 ~5 liệu trình, trong đó khỏi hoàn toàn 32 ca, hiệu quả rõ 4 ca; hữu hiệu 3 ca, vô hiệu 1 ca.
+ Phương 2:
- Thành phần: Hà thủ ô, Toàn đương qui mỗi vị 30g; Xuyên ngưu tất, Xích thược, Đào nhân, Hồng hoa, Địa long, Quế chi mỗi vị 15g; Toàn yết 6g, Phục linh 12g, Cam thảo 3g.
- Cách chế dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước phân 2 lần uống.
- Hiệu quả điều trị : Dùng phương này điều trị 77 ca Nhũn não, trong đó khỏi 62 ca, hiệu quả rõ 10 ca; hữu hiệu 3 ca, vô hiệu 2 ca.Thời gian uống thuốc ít nhất 20 thang, nhiều nhất 56 thang, bình quân 41 thang.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)
Comments