Bài thuốc hay‎ > ‎

U bướu Tử cung


+ Phương 1: Ung thư tử cung dùng Kê quan hoa
Ung thư tử cung lấy Kê quan hoa 10g, sắc nước, 1 ngày phân 3 lần uống, trường kỳ uống, hiệu quả rất tốt. Kê quan hoa đối với các chứng bệnh của phụ nữ đều có hiệu quả.

+ Phương 2: Ung thư cổ tử cung dùng Bạch hoa xà thiệt thảo tiển tể.
Bạch hoa xà thiệt thảo, Bán chi liên, Bạch mao căn, Đường phèn mỗi vị 37,5g , là liều lượng của 1 ngày, sắc uống.

+ Phương 3 :
- Thành phần: Tứ hạch thanh cung hoàn (Sơn tra,, Lệ chi hạch, Quất hạch, Đào hạch mỗi vị 30g)
- Gia giảm:
* Can uất khí trệ gia Sài hồ, Uất kim, Đương qui, Xuyên luyện tử, Bạch thược mỗi vị 30g; Thanh bì, Hoàng cầm mỗi vị 20g;
* Thấp nhiệt ứ độc Thổ phục linh, Bại tương thảo, Bồ công anh, Bán chi liên mỗi vị 30g; Cù mạch, Sanh ý dĩ, Hậu phác mỗi vị 20g; Kê nội kim, Xích thược, Đại hoàng mỗi vị 10g
- Cách dùng: Đem thuốc trên tất cả nghiền thành bột, chế thành mật hoàn để sẳn dùng. Uống 15g/ 1 lần, 3 lần 1 ngày : 1 tháng là 1 liệu trình
- Chứng thích ứng: Ung thư cổ tử cung.
- Hiệu quả điều trị: Dùng Tứ hạch thanh cung hoàn điều trị 18 ca Ung thư cổ tử cung, hiệu quả rõ (triệu chứng tiêu mất, khối u thu nhỏ) 4 ca, có hiệu quả 4 ca, vô hiệu 6 ca, tổng hiệu suất 67%. Trong quá trình điều trị chưa thấy phãn ứng xấu.

+ Phương 4:
- Thành phần: Ngô công 3 con, Toàn yết 6g; Côn bố, Hải thảo, Đương qui, Tục đoạn, Bán chi liên, Bạch hoa xà thiệt thảo mỗi vị 24g; Bạch thược, Hương phụ, Thổ phục linh mỗi vị 15g; Sài hồ 9g.
- Gia giảm:
* Tỳ thấp đái hạ nặng gia Sơn dược, Tỳ giải mỗi vị 24g;
* Trung khí hạ hãm gia Hoàng kỳ 15g, Thăng ma, Bạch truật 10g:
* Can thận dương hư gia Sinh địa hoàng, Huyền sâm mỗi vị 12g:
* Bụng trướng đau nặng gia Trầm hương 6g, Diên hồ sách 15g
- Cách chế dùng: Ngày 1 thang, sắc nước uống, uống trợ thêm Vân nam bạch dược 3g.
- Chứng thích ứng: Ung thư cổ tử cung.
- Hiệu quả điều trị: Dùng thuốc trên điều trị 13 ca ung thư cổ tử cung, sinh tồn 20, 13, 8, 2, 0.5 năm thứ tự phân biệt là 1, 3, 4, 3, 2 ca.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)

Comments