Bài thuốc hay‎ > ‎

U bướu thận, bàng quang, cao hoàn


+ Phương 1: Thận u bướu dùng Cách Hạ Trục Ứ Thang Gia giảm
Đương qui, Xích thuợc, Ngũ linh chi, Bồ hoàng, Nga truật, Bại tương thảo, Huyền hồ sách, Xuyên khung, Hồng hoa, Sài hồ, Hoài ngưu tất, Tam lăng, Uất kim, Hương phụ mỗi vị 9g, Cát cánh, Cam thảo mỗi vị 6g, Sinh địa 24g, Đào nhân 12g, Đại táo 3 quả, sắc uống.

+ Phương 2: Bàng quang u bướu dùng Đảng sâm, Hoàng kỳ, Bạch truật
- Đảng sâm, Hoàng kỳ, Bạch truật, Phục linh, Cam thảo, Kiện khúc, sắc nước uống.
- Cần thanh nhiệt lợi thấp gia Tri mẩu, Hoàng bá, Trư linh;
- Cần lương huyết chỉ huyết gia Đại kế, Tiểu kế, Ngẩu tiết thán;
- Cần nhuyễn kiên tán kết gia Bán chi liên, Hổ phách bột.

+ Phương 3: Mộc thông trị ung thư bàng quang tiểu ra máu.
- Thành phần: Mộc thông, Ngưu tất, Sanh địa, Thiên môn đông, Mạch môn đông, Ngũ vị tử, Hoàng bá, Cam thảo mỗi vị 3g.
- Cách dùng: Sắc uống, mỗi ngày 1 thang.
- Công hiệu: Thanh nhiệt, lợi thấp, cầm máu. Thích hợp dùng ung thư bàng quang tiểu ra máu.

+ Phương 4: Khổ sâm Bại tương thảo trị ung thư bàng quang
- Thành phần: Khổ sâm 15g, Uy linh tiên 30g, Trư linh 30g, Vương bất lưu hành 30g, Tiểu kế 30g, Xích thược 15g, Bại tương thảo 30g, Huyền hồ 15g, Pháo sơn giáp 15g.
- Cách dùng: Sắc nước uống.
- Công hiệu: Trị ung thư bàng quang do thấp nhiệt hạ chú, tiểu ra máu, tiểu đau, tiểu gấp, nhiều lần, họng khô miệng đắng, mạch hồng đại, rêu lưỡi vàng cáu bẩn.

+ Phương 5: U bướu hòn dái và mào tinh dùng Sinh địa, Bán chi liên, Thổ phục linh
Sinh địa, Bán chi liên, Thổ phục linh, Nữ trinh tử, Thỏ ty tử mỗi vị 30g, Kí sinh, Ngưu tất, Câu kỉ tử mỗi vị 12g, Đơn sâm, Sao mạch nha, Cốc nha mỗi vị 15g, Xích thược 9g, Đào nhân, Hồng hoa mỗi vị 6g. Sắc nước uống.+Phương 6: Thuốc Tiểu kế ẩm tử trị ung thư ống dẫn niệu
-Thành phần: Tiểu kế 30g, Sinh địa 15g, Đạm trúc diệp 15g, Sao Bồ hoàng 10g, Chi tử 10g, Ngẫu tiết 10g, Tử thảo 30g, Bán chi liên 30g, Bạch hoa xà thiệt thảo 30g, Sơn từ cô 30g, Xạ can 30g, Hạ khô thảo 30, Cam thảo 10g.
-Cách dùng: Sắc lấy nước uống, ngày 1 thang.
-Hiệu quả trị liệu: Đã chữa cho 1 trường hợp, uống thuốc này 10 thang thì máu trong nước tiểu không còn nữa, tinh thần và ăn uống có chuyển biến tốt, hình thể dần phục hồi, sau đó uống loại viên Tri bá bát vị hoàn để cũng cố kết quả điều trị. Sau đó 8 năm thăm lại, bệnh tình của bệnh nhân đã ổn định.
(Lương y Trần Hoàng Bảo)
Comments