Bài thuốc hay‎ > ‎

Ung thư lưỡi

+ Phương 1 : Ung thư lưỡi dùng Chỉ thực, Uất kim, Diên hồ sách
Chỉ thực, Uất kim, Diên hồ sách, Đơn bì mỗi vị 9g, Kê nội kim, Hồng hoa mỗi vị 4g, Thất diệp nhất chi hoa, Ngân hoa, Đảng sâm mỗi vị 12g, Thổ phục linh 24g, Bạch truật 10g. Sắc uống mỗi ngày 1 thang, phân 2 lần uống.

+ Phương 2 :
- Thành phần: Hoàng kỳ 30g; Đảng sâm, Đương qui, Bán chi liên, Trần bì, Kim ngân hoa đều 15g; Xuyên khung, Liên kiều, Bồ công anh đều 12g; Đan sâm 20g, Sơn từ cô, Sơn giáp châu, Ngẫu tiết, Hoàng liên, Kê nội kim, Thỏ ty tử, Câu kỉ tử đều 10g; Tam thất, Sa nhân đều 6g; Cam thảo 3g.
- Cách dủng: Sắc uống.
- Kết quả lâm sàng: Trị 1 ca ung thư tế bào đáy sắc tố lưỡi, uống 130 thang, khối u tiêu, lưỡi hoạt động bình thường.

(Lương y Trần Hoàng Bảo)

Comments